Air Moisture Extraction System®  vs. Filtration

เพราะในปัจจุบันมีการค้นพบว่าการกรองน้ำไม่ปลอดภัยเพียงพอและสิ้นเปลือง

 

 

            ระบบกรองน้ำ  เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อดักจับสารละลายและธาตุที่มีโมเลกุลใหญ่เท่านั้น  การกรองที่ละเอียด สามารถกรองสารบางชนิดออกได้เท่านั้น แต่ก็ยังไม่สามารถกรองออกได้หมดทุกอย่าง เช่น สารคลอรีนและเชื้อโรคตัวเล็ก

 

            ระบบ RO ( Reverse Osmosis ) เป็นระบบกรองที่มีความละเอียดที่สุด แต่การจะกรองน้ำ 1 ลิตร เราจะต้องทิ้งน้ำบริสุธิ์ถึง 3 ลิตร เป็นการกรองที่สิ้นเปลืองและคุณภาพก็ยังไม่ดีที่สุด

 

           ในที่ๆแหล่งน้ำไม่ได้มาจากระบบการประปา เช่นน้ำบาดาล น้ำที่ได้มาอาจมีการปนเปื้อนสสารและเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้ออหิวาห์ หรือเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งระบบเครื่องกรองส่วนใหญ่ ไม่ได้ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรค

 

           เมื่อที่มาของน้ำมาจากแหล่งที่น้ำเป็นน้ำกระด้าง นอกจากจะไม่สามารถบริโภคได้แล้ว จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองอยู่ตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองมาก เมื่อเทียบกับราคา

 

          เมื่อมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ปัญหาที่ตามมาคือ ไส้กรองชำรุดเร็ว พื้นดินยุบตัวจากการสูบน้ำใต้ดิน และเชื้อโรคที่ติดมากับทางใต้น้ำ

 

         

ข้อแตกต่างระหว่างการกรองน้ำที่ได้จากอากาศ และการกรองน้ำที่มาจากการประปา

 

1. น้ำที่สะอาดกว่า

 

ระบบกรองน้ำทั่วไป   การกรองน้ำที่ไหลมาตามท่อประปา หมายถึงเครื่่องกรองที่คุณมีจะต้องรบกับ

 

  ** เศษดิน ตะกอน  ที่อาจจะซึมเปื้อนมากับรอยแตกในท่อประปา ซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีที่เกิดน้ำท่วม

  ** เชื้อโรค  สารเคมีต่างๆที่ติดมากับน้ำประปา หรือน้ำบาดาล

  ** สารคลอรีนที่ใช้ในการบำบัดน้ำ

 

Air Moisture Extraction System®   คือการหันหลังให้กับแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติ อันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้กระบวนการอย่างมากมายในการสร้างน้ำดื่มความสะอาด กระบวนการที่สร้างความสิ้นเปลืองทั้งในด้านทรัพยากรและทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

         น้ำดื่มที่ได้จากระบบ Air Moisture Extraction System®    จึงมีความพิเศษกว่าน้ำดื่มที่ได้จากขั้นตอนการกรองเนื่องจากน้ำถูกดึงมาตั้งแต่ขณะที่อยู่ในรูปของโมเลกุลและถูกนำมาผลิตเป็นน้ำดื่ม โดยมีกระบวนการฆ่าเชื้อทันทีด้วยแสง  Ultra violet ที่ติดอยู่ในถังเก็บน้ำ สามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆได้ดีกว่าระบบกรอง  ที่น้ำวิ่งผ่านแสง UV ด้วยอัตตราความเร็ว  หลังจากที่ได้น้ำมาแล้ว น้ำจึงมีความบริสุทธิ์ ปราศจากตะกอนและสารพิษต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกเติมแร่ธาตุน้ำตามที่ต้องการได้ด้วย

 

 

2  การดูแลรักษาที่น้อยกว่า

        

ระบบกรองน้ำทั่วไป    เนื่องจากการกรองน้ำที่มาจากท่อประปา เครื่องกรองของคุณจะต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา  การเสื่อมสภาพอาจจะเร็วกว่าที่คิด ( ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำ ) ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่บ่อยขึ้น  รวมเป็นจำนวนเงินในระยะยาวที่มากขึ้น

 

Air Moisture Extraction System®   เรากรองน้ำที่ได้มาจากกระบวนการการผลิตที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว  เครื่องกรองของเราจึงไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเครื่องกรองน้ำทั่วๆไป  ทำให้ต้นทุนค่าการบำรุงรักษาไส้กรองของเราค่อนข้างต่ำ  และไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตามจำนวนน้ำที่ใช้  แต่เป็นตามความเหมาะสมที่ลูกค้าจะเลือก

 

   

3 การสิ้นเปลืองน้ำไม่มี

        

ระบบกรองน้ำทั่วไป    ในรบบการกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis ( RO ) เพื่อให้ได้น้ำมา 1 ลิตร เราจะต้องเสียน้ำไป 3 ลิตร  ทำให้เราสูญเสียทรัพยากรน้ำดื่มไปโดยไม่จำเป็น

 

Air Moisture Extraction System®   ระบบกรองน้ำด้วย RO ภายในตัวเครื่องของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยไม่มีการทิ้งน้ำ  เพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากสำหรับเรา  เครื่องของเราจึงไม่เคยต้องทิ้งน้ำแม้แต่หยดเดียว

 

 

เพราะเหตุใด การกรองน้ำจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไป และเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

 


ข้อมูลบางส่วนของการประปานครหลวง.....

" นอกจากปัญหาคุณภาพที่ทำให้น้ำบาดาลไม่เป็นที่นิยมแล้ว ปัญหาการนำน้ำบาดาลมาใช้ในปริมาณมากเกินไป จนน้ำผิวดินไหลซึมลงทดแทนไม่ทัน ก็เป็นปัญหาวิกฤติระดับชาติ ทำให้ชั้นน้ำทะเลแทรกซึมเข้าทดแทนน้ำบาดาล แหล่งน้ำบาดาลจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้ทะเล น้ำบาดาลมีรสกร่อย เค็ม หมดแล้วทั้งจังหวัดช่องว่างใต้ดินซึ่งน้ำผิวดินหรือน้ำทะเลเข้าทดแทนไม่ทัน ไม่สามารถรับน้ำหนักได้เกิดการทรุดตัวทั่วทั้งผืน กทม. และปริมณฑล ประชาชนและรัฐต้องสูญเสียเงินและงบประมาณไปกับความเสียหายจากอุทกภัยและการยกระดับผิวจราจร ยกระดับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย แล้วหลายหมื่นล้านบาท การศึกษาเบื้องต้นถึงการอัดน้ำลงใต้ดิน เพื่อทดแทนการสูบน้ำบาดาลออกมาใช้ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา คำนวณเฉพาะค่าน้ำประมาณ 17 บาท เทียบกับราคาน้ำประปาปัจจุบันเพียง 8.5 บาท ถึงวันนี้ยังไม่มีการเติมน้ำลงใต้ดิน แต่มีการสูบน้ำบาดาลออกมาใช้ตลอดเวลา รัฐบาลกำหนดนโยบายให้หยุดสูบน้ำบาดาล มอบหมายให้ กปน. และ กปภ. ขยายการผลิตน้ำประปาผิวดินรองรับ ใช้งบประมาณมหาศาล เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของผู้ที่เลิกใช้น้ำบาดาล"

 

" น้ำบาดาลบางแหล่งมีแร่ธาตุน่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพละลายปนอยู่ น้ำบาดาลภาคเหนือมีแร่ฟลูออไรด์สูง ดื่มแล้วทำให้ฟันตกกระ ดำ น้ำบาดาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอนุมูลคลอไรด์ทำให้น้ำมีรสกร่อย เค็ม น้ำบาดาลกทม. และปริมณฑลที่ กปน. เคยใช้หลายแหล่งมีอนุมูลเหล็ก แมงกานีส ในรูปที่ละลายน้ำได้ (เฟอรัสวาเลนซี 2 แมงกานีสวาเลนซี 2) เมื่อเปิดก๊อกใหม่ๆ น้ำใสแจ๋ว พอได้สัมผัสอากาศ หรือคลอรีน ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่ไม่ละลายน้ำ (เฟอริควาเลนซี 3 แมงกานีสวาเลนซี 4) ทำให้น้ำมีสีแดง น้ำตาลแดง ตั้งทิ้งไว้จะมีตะกอนเหล็กแมงกานีสสีแดง น้ำตาลแดง ซักผ้า ผ้าจะมีสี ทิ้งไว้นานๆ เครื่องสุขภัณฑ์จะมีคราบสีน้ำตาล และหลายแหล่งก็มีอนุมูลคลอไรด์ทำให้น้ำมีรสกร่อยด้วย นอกจากนี้ อนุมูลเหล็กยังทำให้น้ำบาดาลมีกลิ่นสนิมเหล็กเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำบาดาลประการหนึ่ง "

 

 

สภาพท่อน้ำประปาหลังจากผ่านการใช้งานมา 10 ปี

“ในประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในตลาด 24%  มาจากการนำน้ำประปามาฆ่าเชื้อเท่านั้น”


                     -Fishman, Charles. “Message in a Bottle.”        

                       Fast Company Magazine July 2007: 110.