AIR WATER & YOUR HEALTH 

น้ำจากอากาศยอดเยี่ยมต่อสุขภาพคุณอย่างไร

 

 

ดิฉันมักจะกังวลว่าน้ำที่ให้ลูกๆของดิฉันดื่ม มันจะไม่สะอาดเพียงพอและเต็มไปด้วยสารเคมีค่ะ แต่พอตั้งแต่ดิฉันใช้เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศเองที่บ้าน ตอนนี้ดิฉันมั่นใจ 100% เลยค่ะว่าเรามีน้ำที่บริสุทธิ์ที่ดีกับร่างกายจริงๆ ”

น้ำที่ได้มาจากอากาศ เป็นน้ำที่ได้จากการดึงโมเลกุลน้ำจากอากาศโดยตรง จึงทำให้มีความบริสุทธิ์ สด สะอาด ดื่มง่ายและปลอดสารเคมีจากกระบวนการบำบัดน้ำด้วยคลอรีน อีกทั้งปราศจากกลิ่นรบกวนจากสารพลาสติกที่ติดมากับน้ำดื่มบรรจุขวด 

 

น้ำจากอากาศ น้ำสดๆที่เพิ่งถูกผลิตใหม่ๆเมื่อ 15 นาทีที่แล้ว

 

ตรงกันข้ามกับน้ำดื่มทั่วไปที่ต้องเกิดการตกลงพื้นดิน กลายสภาพเป็นคูคลอง  เข้าโรงบำบัดด้วยสารเคมีแล้วค่อยเดินทางไปโรงงานบรรจุลงขวดพลาสติก น้ำที่มาถึงคุณอาจจะมีอายุมาเกิน 2 ปี และเต็มไปด้วยสารเคมีเจือปน 

 

น้ำผลิตจากอากาศมีความสดและใหม่มากเนื่องจากกระบวนการเกิดน้ำจากการเป็นอากาศห่างกันเพียง 15 นาที น้ำจึงมีความสดสะอาดจนคุณสามารถรู้สึกได้ที่โคนลิ้นขณะที่ดื่ม เนื่องจากน้ำขณะที่เป็นเพียงโมเลกุลอยู่ในอากาศยังไม่ต้องแบกสารเคมีและเชื้อโรคต่างๆเหมือนสภาพที่เป็นของเหลว  เครื่องผลิตน้ำจากอากาศจึงได้ชื่อว่าเป็นกระบวนการผลิตน้ำที่สะอาดที่สุด ดีต่อสุขภาพที่สุด และลงทุนน้อยที่สุด  

 

น้ำจากอากาศ น้ำดื่มออร์แกนิคที่จะมาช่วยลดการนำสารเคมีและ microplastic เข้าสู่ร่างกาย

 

น้ำจากอากาศยังเหมาะกับผู้ที่บริโภคอาหารปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ แต่ยังไม่สามารถหาน้ำดื่มที่เหมาะสมได้  เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คุณจากสารพัดสารเคมีนาๆชนิดที่จะติดมากับน้ำดื่มอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงได้

 

Air Water คือการสร้างน้ำที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำฝนในธรรมชาติ แต่มีความสะอาดกว่า 

 

จากบทความหนึ่งในหนังสือ  E-The Environmental Magazine, แร่ธาตุที่พบในน้ำฝนเหมาะสำหรับการกิน ดื่ม รดน้ำต้นไม้หรือแม้แต่ใช้อาบน้ำ สระผม เป็นที่แน่นอนว่าต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนจะเติบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ได้รับน้ำประปาที่เต็มไปด้วยสารเคมี

 

Air Moisture Extraction System®   เป็นระบบที่นำน้ำสะอาดมาใช้บริโภค โดยกระบวนการเลียนแบบการเกิดฝน จึงได้น้ำบริสุทธิ์ในลักษณะเดียวกันแต่สะอาดกว่าด้วยขั้นตอนการกรองและการกำจัดเชื้อโรคต่างๆในน้ำ และสามารถเติมแร่ธาตุที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้ลงในน้ำ

    

BenefitS

Where comes water from the sky?

NASA discovered that pure water vapor is floating in the atmosphere around us waiting to reach the temperature dew point to form into clouds and become raindrops.

Water in the air is a part of a natural water condensation process. It evaporates from the ocean, river, and canal to the atmosphere with help from the prime energy source, the sun. The water vapor then condenses by the cool air and forms water drops. These water drops are free from all the dirt and dust as they are cleansed during the natural condensation process. 

 

This natural condensation process can constantly generate clean and fresh water.

For whom? 

Where comes water from the sky?

NASA discovered that pure water vapor is floating in the atmosphere around us waiting to reach the temperature dew point to form into clouds and become raindrops.

Water in the air is a part of a natural water condensation process. It evaporates from the ocean, river, and canal to the atmosphere with help from the prime energy source, the sun. The water vapor then condenses by the cool air and forms water drops. These water drops are free from all the dirt and dust as they are cleansed during the natural condensation process. 

 

This natural condensation process can constantly generate clean and fresh water.

a7290e9b85a621057441a423292ec317.jpg

Where comes water from the sky?

ResearcheS

NASA discovered that pure water vapor is floating in the atmosphere around us waiting to reach the temperature dew point to form into clouds and become raindrops.

Water in the air is a part of a natural water condensation process. It evaporates from the ocean, river, and canal to the atmosphere with help from the prime energy source, the sun. The water vapor then condenses by the cool air and forms water drops. These water drops are free from all the dirt and dust as they are cleansed during the natural condensation process. 

 

This natural condensation process can constantly generate clean and fresh water.

บทความพิเศษ

EcoloTech เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้ทุกคนสามารถผลิตดื่มน้ำที่สะอาดที่สุดได้เองที่บ้าน.....


น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิต มักมีผู้กล่าวไว้ว่าถ้าปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปคนสามารถอดอาหารได้หลายสัปดาห์ แต่ถ้าอดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2–3 วัน การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าน้ำมีประโยชน์มากมายแก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต นอกเหนือจากคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของโมเลกุลน้ำที่เป็นตัวทำละลายที่ดีและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

น้ำเป็นองค์ประกอบของชีวิต

ร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 ในเลือดมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 92 ในสมองมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 85 ถ้าพิจารณาในแต่ละเซลล์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 60 จริงๆแล้วน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญและจำเป็นของเซลล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเซลพืช เซลล์สัตว์ และเซลล์มนุษย์ ทุกเซลล์ล้วนประกอบด้วยน้ำทั้งนั้น ในเซลล์มนุษย์และเซลล์สัตว์มีน้ำประมาณ 2 ใน 3 ของน้ำหนักร่างกาย ในพืชบกมีน้ำประมาณร้อยละ 50–75 ถ้าเป็นพืชน้ำอาจมีน้ำมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก

หน้าที่สำคัญที่สุดของน้ำ คือ เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทุกชนิดต้องอาศัยน้ำ เซลล์จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีน้ำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ กระบวนการการย่อยอาหาร กระบวนการดูดซึมอาหาร และกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

น้ำที่เป็นของเหลวของเลือดทำหน้าที่ขนส่งอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์ อีกทั้งนำของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์มาขับถ่ายออกจากร่างกาย กระบวนการไหลเวียนเลือดและกระบวนการขับถ่ายของเสียในร่างกายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากสมดุลของสารน้ำในร่างกาย

น้ำช่วยให้การขับถ่ายกากอาหารในลำไส้ใหญ่เป็นไปโดยสะดวก ความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระเกิดขึ้นเนื่องจากขาดสมดุลของการดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่เซลล์ลำไส้ เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหลายชนิดสร้างสารพิษที่มีผลต่อกลไกการควบคุมสมดุลสารน้ำภายในลำไส้

สารพิษ รวมทั้งสารเคมีในร่างกายที่อาจเป็นพิษ ถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยอาศัยน้ำ เลือดทำหน้าที่ขนส่งสารเหล่านั้นไปทั่วร่างกายซึ่งสารนั้นละลายในน้ำ ตับเป็นอวัยวะสำคัญในการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสารพิษด้วยกลไกทางเคมีมากมายหลายชนิด บางคนกล่าวเปรียบเทียบว่าตับเป็นโรงงานผลิตเอนไซม์ที่ทรงพลังมากกว่าโรงงานใดๆในโลก กระบวนการขับถ่ายสารพิษเกิดขึ้นร่วมกับการขับถ่ายทางปัสสาวะและอุจจาระ

น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเลือดรวมทั้งของเหลวต่างๆ ในร่างกาย น้ำช่วยระบายความร้อนของร่างกายในรูปของเหงื่อ ซึ่งถือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพยิ่ง

ร่างกายได้รับน้ำหลายทางด้วยกัน
1.น้ำดื่ม เครื่องดื่ม
2.น้ำที่เป็นส่วนประกอบในอาหาร
3.น้ำที่ได้จากการเผาผลาญสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

ปกติคนเราดื่มน้ำวันละประมาณ 1.5 – 2.0 ลิตร และได้รับจากเครื่องดื่มและอาหารทั้งภายในและภายนอกร่างกายอีกประมาณวันละ 1 – 2 ลิตร

ร่างกายสูญเสียน้ำ
1.ผิวหนัง มีทั้งที่เรามองเห็นออกมาในรูปของเหงื่อ และน้ำที่ระเหยไปโดยที่เรามองไม่เห็น
2.ปอด โดยการหายใจออก
3.ทางอุจจาระ
4.ทางปัสสาวะ

รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งร่างกายสูญเสียน้ำประมาณ 3–5 ลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณที่ได้รับ

ปริมาณของน้ำในร่างกายคนไม่แน่นอน ขึ้นกับอายุ ปริมาณของไขมันในร่างกาย และกิจกรรมของแต่ละคน คนที่ทำงานหนักกลางแจ้งอาจสูญเสียน้ำ 5 – 12 ลิตรต่อวัน หรือคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเสียสมดุลของน้ำในร่างกายได้ง่าย

กลไกควบคุมสมดุลของสารน้ำ
1.สมองส่วนไฮโปทาลามัสทำหน้าที่ควบคุมปริมาณสารน้ำในร่างกาย
2.เมื่อร่างกายมีการสูญเสียน้ำ สมองส่วนไฮโปทาลามัส ซึ่งมีศูนย์ควบคุมการกระหายน้ำ จะสั่งการให้เกิดการดื่มน้ำทดแทน โดยจะรู้สึกกระหายน้ำ และเมื่อมีการกลืนน้ำเข้าไปก็จะช่วยบรรเทาความกระหายได้อย่างรวดเร็ว
3.ถ้าร่างกายขาดน้ำประมาณ 3 วัน ก็จะทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับภาวะขาดน้ำเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ลักษณะของน้ำดื่มที่ดี
1.น้ำดื่มที่ดีต้องปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมีและสารอินทรีย์ต่างๆ อาทิเช่น เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก รวมทั้งสารเคมี
2.ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ โปแตสเซียม แมกมีเซียม แคลเซียม เป็นต้น
3.โครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กช่วยให้แทรกซึมสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งนำพาของเสียออกมาจากเซลล์ไปทิ้งได้
4.น้ำดื่มที่ดีควรมีความกระด้างของน้ำปานกลาง มีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี
5.ความเป็นด่างอ่อนๆ โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง pH 7.25 - 8.50เพื่อช่วยกำจัดความเป็นกรดและของเสียในร่างกาย ช่วยทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุล
6.ควรมีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยู่ด้วยสูง สามารถตรวจวัดค่าได้ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือมากกว่า

ลักษณะของน้ำดื่มบางชนิด
1.น้ำอ่อนเป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุ
2.น้ำกลั่นเป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ละลายอยู่เลย
3.น้ำดื่มบรรจุขวดที่อาจมีสารปนเปื้อนและไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 25 ของน้ำดื่มบรรจุขวดนำน้ำประปามาใส่ขวด และปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อยเท่านั้น
4.น้ำประปามีคลอรีนซึ่งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่อาจจะก่อให้เกิดสารออกฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดจากคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในธรรมชาติซึ่งละลายอยู่ในน้ำ
5.น้ำอัดลมทำมาจากน้ำกลั่นหรือน้ำอ่อนที่ไม่มีแร่ธาตุ
6.น้ำหวานและน้ำผลไม้สำเร็จรูปเป็นน้ำตาลกับสีผสมน้ำ โดยแต่งกลิ่นธรรมชาติเข้าไปและอาจเติมวิตามินหรือแร่ธาตุปะปนอยู่บ้าง


ที่มา : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ