volume

Water High

AIR MOISTURE EXTRACTION SYSTEM® 
การผลิตน้ำดื่มได้ในจำนวนที่ไม่สิ้นสุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดใหญ่

โรงเรียน  โรงแรม   โรงพยาบาล  องค์กร  อุตสาหกรรม .....

ไม่ว่าความต้องการน้ำของคุณจะมากมายเพียงใด เราพร้อมจะตอบสนองให้คุณให้ได้ตามที่คุณต้องการ

เราสามารถผลิตน้ำดื่มจากอากาศสำหรับคน 10 คนถึง 10,000 คนต่อวัน


ด้วยระบบโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ เครื่อง Air Molecular Water Generator® ของ EcoloTech™ สามารถเดินทางไปผลิตน้ำดื่มคุณภาพเยี่ยมได้ในทุกที่แม้ในหมู่บ้านที่ห่างไกล

กลุ่มลูกค้าของเราคือโรงแรม โรงเรียน อาคารที่ทำงาน หมู่บ้านที่ห่างไกล คลินิค โรงพยาบาล และทุกแห่งที่ต้องการน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์
 

เราสามารถจัดเครื่องให้ได้ตรงตามปริมาณความต้องการน้ำที่ท่านจะต้องการต่อวัน


โดยปกติ ในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่จะมีความต้องการการบริโภคน้ำเฉพาะพนักงานอยู่ที่ปริมาณ 200-300 ลิตรต่อวัน  ถึงแม้ว่าความต้องการจะมากกว่า เช่น สำหรับคนในหมู่บ้าน โรงแรมตามเกาะ รีสอร์ท เราสามารถสร้างเครื่องที่มีขนาดที่จะรองรับให้เพียงพอกับความต้องการได้


เพียงบอกความต้องการของคุณ  EcoloTech™ก็พร้อมที่จะจัดหาสิ่งที่คุณต้องการให้โดยทันที

ภาคครัวเรือน

น้ำดื่มปลอดสารสำหรับทุกครอบครัว

ภาคอุตสาหกรรม

น้ำสะอาดจำนวนมาก

ภาครัฐ

น้ำสะอาดในทุกพื้นที่

เพื่อการปฏิบัติราชการ

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของมนุษย์ ในร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70% น้ำที่สะอาด บริสุทธิ์และปลอดภัย  จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อย  และสุขภาพที่ดีของคนในบ้าน

 

การมีเครื่องผลิตน้ำจากอากาศไว้ที่บ้านหมายถึงคุณไม่ต้องห่วงกังวลกับปัญหาอื่นที่จะมากับน้ำอีกต่อไป  ครอบครัวสามารถมีน้ำดื่มสะอาดอยู่ตลอดเวลาแม้ในวันที่สภาพอากาศข้างนอกสุดแสนจะเลวร้าย

 

ระบบเครื่องกรองน้ำจากอากาศเพื่อครัวเรือนใช้ระบบการกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้ำอย่างดีที่สุดสูงกว่าค่ามาตรฐาน NFS และมาตรฐานอื่นๆทั้งในสหรัฐอเมริกา  ยุโรป  ญี่ปุ่น  คุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มจากอากาศจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของครอบครัวที่คุณรัก . 

น้ำ...มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคนี้เป็นอย่างมาก  การมีน้ำบริสุทธิ์ไว้ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้า  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในยามที่ขาดแคลนน้ำ

 

แต่...ในสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไป  สภาพอากาศที่เลวร้าย ภาวะแห้งแล้ง ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการ

เตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆที่จะตามมา 

 

ระบบเครื่องผลิตน้ำจากอากาศจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถผลิตน้ำไว้ใช้ได้เมื่อเกิดสภาวะขาดแคลน เราสามารถออกแบบเครื่องตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ความต้องการน้ำดื่มตั้งแต่ 1000 ลิตรต่อวัน  จนถึงเครื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการน้ำในปริมาณมากดั่งเช่น  20,000 ลิตรต่อวัน สามารถเชื่อมต่อเข้ากับพลังงานทางเลือกต่างๆได้อย่างง่ายดาย

น้ำ....มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานราชการทหารต่างๆ  แต่ระบบการขนส่งน้ำในแบบเดิมๆที่ต้องจัดกระบวนการขนส่งในแต่ละวัน ทำให้ต้องสิ้นเปลืองกำลังคน เวลา และพลังงาน อีกทั้งมีความลำบากที่จะเข้าถึงในแหล่งทุรกันดารอื่นๆ

 

ระบบเครื่องผลิตน้ำจากอากาศช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม  เพราะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในทุกสภาพสถานการณ์ เพียงแต่ลากเข้าไปในพื้นที่อุบัติภัย  เครื่องผลิตน้ำจากอากาศก็สามารถผลิตน้ำในพื้นที่นั้นๆได้อย่างง่ายดาย สร้างความมั่นคงทางกองกำลังในเรื่องน้ำดื่มและสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

 

ระบบเครื่องผลิตน้ำจากอากาศได้รับการยอมรับจากกองกำลังสำคัญต่างๆในทั่วโลก ระบบนี้ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกองทัพของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและประเทศอิสราเอล

ภาคธุรกิจ

น้ำดื่มตลอดเวลาสำหรับพนักงาน

ตลาดน้ำดื่มบรรจุถังมีภาวการณ์เจริญเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีนี้ แต่ระบบจ่ายน้ำในลักษณะนี้ก็มีความไม่สะดวกในหลายๆด้าน  เช่น  สถานที่ต้องใช้เก็บรักษาขวดน้ำ บุคลากรที่ต้องคอยดูแล และที่สำคัญคือ ความสะอาดที่แท้จริงของน้ำที่บรรจุมา 

 

น้ำดื่มในองค์กรจึงกลายระบบที่ต้องการการบริหารจัดการและสิ้นเปลืองงบประมาณที่ไม่จำเป็นให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางด้านอุบัติเหตุที่อาจจะตามมาในขณะการยกเปลี่ยนถังน้ำ

 

ระบบผลิตน้ำจากอากาศจะทำให้องค์กรของคุณปลอดจากปัญหาต่างๆทั้งหมดนี้ พนักงานจะได้มีน้ำดื่มคุณภาพดีอย่างไม่จำกัด ไม่ต้องคอยจัดพนักงานเพื่อดูแลรักษาระบบน้ำดื่มองค์กร อันจะนำมาซึ่งสมาธิในการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาคการเกษตร

น้ำเพื่อความมั่นคงในภาคเกษตร

น้ำ  หัวใจหลักของการภาคเกษตร  เราได้เรียนรู้ถึงความเสียหายของประเทศและเศรษฐกิจยามที่เกิดภัยน้ำแล้งเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาล

 

ระบบผลิตน้ำจากอากาศสามารถเป็นทางเลือกให้กับภาคเกษตรเพื่อใช้ในการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งหรือในภาวะที่เกิดปัญหาการชลประทาน ระบบน้ำจากอากาศคือการมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างสม่ำเสมอและทันทีโดยไม่ต้องรอฝนตก เกษตรกรสามารถผลิตน้ำออกมาช่วยแก้ปัญหาพืชยืนต้นตายในช่วงที่รอน้ำฝน เป็นการยับยั้งความเสียหายอย่างมหาศาลของเกษตรกร

 

ระบบผลิตน้ำจากอากาศเพื่อภาคเกษตรควรใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในการเพาะปลูกที่ดีเพื่อให้การใช้น้ำมีคุณค่าและให้ผลตอบแทนสูงสุด และยังสามารถใช้งานได้กับพลังงานทดแทนอื่นๆเพื่อให้ต้นทุนทางด้านพลังงานการผลิตน้ำลดลงให้น้อยที่สุด

ภาคการศึกษา

น้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็กๆ

โรงเรียน  สถานที่ผลิตขยะขวดพลาสติกที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  ทุกวัน  เด็กๆต้องซื้อน้ำดื่มที่ปลอดภัยจากการบริโภคน้ำในขวดพลาสติก  ซึ่งมีต้นทุนสูงและสร้างขยะพลาสติกในแต่ละวันขึ้นมาอย่างมากมาย

 

ระบบน้ำดื่มจากอากาศออกแบบมาเพื่อสร้างน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพดีของเด็กๆ น้ำที่ได้มีความบริสุทธิ์ที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน NSF คุณภาพสูงกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกทั่วๆไปและเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำ  สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน 15 - 20ปี เงินทุกบาทที่ลงทุนในระบบน้ำดื่มที่มีคุณภาพของโรงเรียนจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้น้ำเท่านั้นโดยไม่ต้องมีค่าขนส่ง  ค่าการตลาด ค่าขวดพลาสติกและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอื่นๆ

 

 

IEBU 250

 

สำหรับความต้องการน้ำดื่มที่ 250 ลิตรต่อวัน

 

The revolutionary Ecoloblue ® is the most advanced air molecular water generator available with a unique multi-stage filtration system and the ability to produce up to 10,000 liters of pure drinking water every day. Purchase the Ecoloblue® today and start saving money while making a positive impact on the environment.

Your new Ecoloblue® Air Molecular Water Generator includes:

 

 • All necessary filters:

 • Chilled and hot water on demand

 • Optional auxiliary water intake valve

 • CE® and WQA® certifications

 • One-year warranty service on site.

 • Water Production: 250 L / day at 35-90% HR

 • Dimensions: 143 x 65 x 160 cm 

 • Storage tank side : 103.5 L 

 • Collection Tank 40 L

 • Temperature : 0º C - 38 C

 • Refrigerant: R407 C

 • Compressors (Kw) 3.75

 • Input Power : 4.5 Kw

 • Electrical: Liters/ KWh 0.432

 • Weight 330 kg

                                                                                                                                               

IEBU 1000

 

สำหรับความต้องการน้ำดื่มที่ 1000 ลิตรต่อวัน

 

 

 • All necessary filters:

 • Chilled and hot water on demand

 • Optional auxiliary water intake valve

 • CE® and WQA® certifications

 • One-year warranty service on site.

 • Water Production: 1000 L / day at 35-90% HR

 • Dimensions: 415 x100 x 170 cm 

 • Storage tank side : 840 L 

 • Collection Tank 135 L

 • Temperature : 0º C - 38 C

 • Refrigerant: R407 C

 • Compressors (Kw)9.8 x 2 pcs

 • Input Power : 20 Kw

 • Electrical: Liters/ KWh 0.468

 • Weight 1250 kg

                                                                                                                                               

IEBU 3000

 

สำหรับความต้องการน้ำดื่มที่ 3000 ลิตรต่อวัน

 

 

 • All necessary filters:

 • Chilled and hot water on demand

 • Optional auxiliary water intake valve

 • CE® and WQA® certifications

 • One-year warranty service on site.

 • Water Production: 3000 L / day at 35-90% HR

 • Dimensions: 850 x180 x 180 cm 

 • Storage tank side 

 • Collection Tank 200 L

 • Temperature : 0º C - 38 C

 • Refrigerant: R407 C

 • Compressors (Kw)30 x 2 pcs

 • Input Power : 62 Kw

 • Electrical: Liters/ KWh 0.488

 • Weight 3800 kg

                                                                                                                                               

IEBU 6000

 

สำหรับความต้องการน้ำดื่มที่ 6000 ลิตรต่อวัน

 

 

 • All necessary filters:

 • Chilled and hot water on demand

 • Optional auxiliary water intake valve

 • CE® and WQA® certifications

 • One-year warranty service on site.

 • Water Production: 6000 L / day at 35-90% HR

 • Dimensions: 850 x200 x 200 cm 

 • Storage tank side : 840 L 

 • Collection Tank 400 L

 • Temperature : 0º C - 38 C

 • Refrigerant: R407 C

 • Compressors (Kw)30 x 4 pcs

 • Input Power : 128.5 Kw

 • Electrical: Liters/ KWh 0.514

 • Weight 4400 kg