WATER FACTS

•    Women และเด็กในแอฟริกาต้องเดินทางไปหาน้ำเฉลี่ยะ 5 ไมล์ต่อวัน

 

•    ผู้หญิงและเด็กในประเทศอินเดียต้องแบกน้ำเข้าบ้าน หรือต้องเฝ้าก๊อกเพื่อรอน้ำไหล 

 

         คิดเป็นชั่วโมงในการทำงาน 200 ล้านชั่วโมงต่อวันทั่วโลก !!!

OUR INSPIRATION 1

 

การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนบนโลก

 

 

 

น้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาประเทศและสุขภาพของประชากรโลก ในปี 2025 ประชากรโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับการเข้าถึงน้ำดื่ม หลายๆประเทศจะมีความยากลำบากในการพัฒนาประเทศต่อไปข้างหน้า เด็กๆจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีสุขภาพที่ดีได้ ระบบเกษตรแหล่งอาหารหลักของมนุษย์จะได้รับผลกระทบอย่างมากมาย

 

ที่ EcoloTech เราติดตามและเฝ้าดูสถานการณ์น้ำของโลกและตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า  เราจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาของโลกเราได้อย่างไร เราจึงมีการคิดค้นและพัฒนาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก  ในการที่จะส้างระบบน้ำดื่มที่มีความยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ำดื่มให้กับประเทศผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่กันทั่วโลก  

 

สถานการณ์น้ำในโลก

 

•        จำนวนน้ำจืดที่มีอยู่ในโลก  มีเพียง 0.007% เท่านั้นที่มีน้ำจืด ต่อประชากร 6,500 ล้านคน สหประชาชาติมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2025 ประชาชนทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคนจะขาดแคลนน้ำดื่ม  มากกว่าครึ่งมีความลำบากในการเข้าถึงแหล่งน้ำจืดและจำนวน 1,000 ล้านคนมีชีวิตอยู่โดยไม่มีแหล่งน้ำ ( ข้อมูลจาก water.org )

 

•       ปรากฏการณ์โลกร้อนเนื่องจากภาวะมลพิษและการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ฝน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำจืด ไม่ตกในฤดูกาลและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปตกในทะเลมากยิ่งขึ้น หรือการจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้น้ำจืดไหลกลับไปสู่ทะเล

 

•       ปรากฏการณ์มวลน้ำบนชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นสูงแต่ฝนจะไม่ตก เนื่องจากความร้อนจากภาวะเรือนกระจกส่งดันให้จุดน้ำค้างที่เป็นจุดความเย็นบนชั้นบรรยากาศถอยสูงขึ้นไปอีก  จากปริมาณไอน้ำที่เกาะกลุ่มหนาแน่นกันเป็นปริมาณมาก เมื่อมีความกดอากาศต่ำที่พัดมากระแทกทำให้เกิดฝนตกอย่างถล่มทลายจนกลายเป็นอุทกภัยใหญ่

 

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย

 

•        ประเทศไทยประสพกับภัยแล้งทุกปี  จังหวัดที่ประสพภัยแล้งติดต่อกัน 3 ปีซึ่งมากที่สุดในประเทศ คือจังหวัดขอนแก่น

•      ประชาชนและโรงแรมตามเกาะต่างๆในประเทศไทยขาดแคลนน้ำจืด  การได้มาของน้ำจืดคือการใช้น้ำใต้ดินหรือการซื้อน้ำจากฝั่งใส่เรือบรรทุกไปส่ง

•      ปริมาณฝนในประเทศไทยลดลง 0.3% ต่อปี ( ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ )

•พศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะพบกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 15 ปี

พลาสติกเป็นวัสดุที่แทรกซึมในทุกส่วนของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน เฉพาะในสหรัฐ อุตสาหกรรมพลาสติกมีมูลค่าสูงถึง 374 พันล้านดอลล่าร์ ในขณะเดียวกัน พลาสติกกำลังสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

OUR INSPIRATION 2

 

การหานวัตกรรมทดแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติก

 

 

 

ลายคนเชื่อว่าการแยกขยะและการรีไซเคิลเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงรีไซเคิลอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหา  

 

รีไซเคิลอาจเป็นหนึ่งในความพยายามแต่ยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องที่สุด  เพราะการนำไปผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตซ้ำใหม่ นั้นหมายถึงการขนส่ง การผลิตใหม่ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่สิ้นเปลืองพลังงาน

 

แนวคิดของเรา  Zero Waste Consumption

 

การจัดการขยะที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการบริโภคโดยไม่เกิดขยะ ให้ขยะเป็นศูนย์ ( Zero waste consumption) โดยยึดหลักการที่ว่า การบริโภคที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการผลิตและสร้างขยะเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นไปได้ เป็นการวางยุทธศาสตร์ใหม่ของเมืองที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยพลังจากฐานสังคมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเก่าๆ ไปสู่การดำเนินการแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือ

 

ขวดน้ำอัดลมที่ใช้เวลาดื่มแค่ 7 นาที แต่เหลือขวดให้ย่อยสลายต่อไปอีกนานถึง 700 ปี

 

ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มหรือน้ำอัดลมเป็นขยะที่ล้นหลามตามเมืองต่างๆ ถึงแม้จะมีความพยายามในการนำไปรีไซเคิลทำทำขวดใช้ใหม่ แต่กระบวนการรีไซเคิลยังปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีกครั้งอยู่ดี

 

แนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะลดขยะจากการบริโภคให้เป็นศูนย์และเผยแพร่ออกไปเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและรับทราบ และกระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆในประเทศและในต่างประเทศ

 

แนวคิดดังกล่าวได้มีการเริ่มกันอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วในประเทศเยอรมัน  และอีกหลายๆประเทศในยุโรป ตัวอย่างของการบริโภคโดยไม่สร้างขยะเช่น

 

http://www.1millionwomen.com.au/2014/06/10/the-first-waste-free-supermarket-set-to-open-in-berlin/

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สินค้าปราศจากหีบห่อ

 

บริษัทอีโคโลเทคถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทาง Zero waste consumption และกำลังเดินหน้าผลิตโครงการลดขยะขวดน้ำพลาสติกและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมของบริษัทเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

เพราะนั่นคืองานของเรา

 

Join us in the change

Collaboration is the key to bring about big change. We are open to your ideas and initiatives. We can provide you our expertise in social issues, business strategy, financial plan and suitable technology to achieve the environmental objectives. 

 

Write us : bobbyralphe@yahoo.co.uk 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

ECOLOTECH

The Earth-Saving Technology Company

MENU