f26144e95494ef555409b7e3784a3a23_edited_
813e58be-a5de-4e6b-9a90-91491fcaf3fe-lar

Air Moisture Extraction System®  vs. น้ำดื่มบรรจุขวด

Bottled water is toxic for health

น้ำดื่มบรรจุขวดคือต้นเหตุของมะเร็งทั้งปวงในศตวรรษนี้

          

น้ำดื่มที่มาจากขวดพลาสติกประกอบด้วยสารพิษสารพัด เช่น Arsenic Fluoride และ Chlorine ซึ่งเป็นสารพิษหลักๆที่อยู่ในน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและข้อไขกระดูกสันหลัง

 

Arsenic   สารหนู เป็นสสารโลหะหนักต้นเหตุของโรคมะเร็งในมนุษย์  โดยผลวิจัยของ International Academy for Research on Cancer (IARC) จัดสารนี้อยู่ในสาเหตุของมะเร็งมนุษย์ประเภทที่ 1

 

Fluoride   สารอันตราย ส่วนผสมของสารฆ่าหนูที่ส่วนใหญ่มักถูกนำมาผสมกับยาสีฟัน ทุกวันนี้สาร Fluoride ถูกนำมาผสมในน้ำดื่มต่างๆแม้กระทั่งยาสีฟันสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งสารนี้มีความเป็นพิษเทียบเท่ากับ Arsenic และมีความรุนแรงกว่าสารตะกั่วหลายเท่า หลายเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Fluoride มาตั้งแต่ปีคศ. 1990

         

Chlorine  ถูกนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สารคลอรีนอยู่ในรูปแบบของก๊าส ซึ่งไม่สามารถกำจัดได้จากการกรอง สามารถซึมเข้าร่างกายทางผิวหนังได้ เมื่อเข้าสู่ภายในร่างกายจะสร้างสารชื่อว่า Trihalomethanes (THMs) ซึ่งจะฝังลึกลงในร่างกายและเริ่มทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ จากผลการทดลองในหนูเมื่อเติมสารคลอรีนในน้ำ หนูทดลองมีอาการเนื้องอกเกิดขึ้นในตับ ไต และลำไส้ แต่สารคลอรีนก็ยังถูกนำมาใช้ในน้ำดื่มอยู่ตลอดเวลา

 

 

ที่มา http://www.globalhealingcenter.com/water/water-toxins

maxresdefault.jpg

Bottled water is full of Microplastic

น้ำดื่มบรรจุขวดเต็มไปด้วยสารพลาสติก

          

การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Environmental Science and Technology เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ซึ่งอาศัยเกณฑ์ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา ให้ภาพว่าในแต่ละปีมีคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติก หรือที่เรียกว่า "ไมโครพลาสติก" เข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 74,000 ถึง 121,000 อนุภาคโดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของบุคคล

แต่สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเป็นประจำ การรับอนุภาคดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกปีละราว 90,000 อนุภาคเลยทีเดียว

นักวิจัยได้ตัวเลขดังกล่าวจากการวิเคราะห์รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายจากแหล่งสำคัญแปดแหล่ง คือจากอากาศที่หายใจ จากการดื่มแอลกอฮอล์ จากน้ำบรรจุขวด จากน้ำผึ้ง อาหารทะเล เกลือ น้ำตาล และน้ำประปา แต่แหล่งที่มาของไมโครพลาสติกดังกล่าวไม่รวมถึงเนื้อสัตว์และผักต่างๆ เนื่องจากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ

นักวิจัยอธิบายว่า Microplastic หรืออนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกนี้มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่แล้ว และไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นแต่สัตว์ต่างๆ ก็ได้รับไมโครพลาสติกนี้เข้าสู่ร่างกายในกระบวนการดำรงชีวิตเช่นกัน เพียงแต่ว่ามนุษย์อาจได้มากกว่าจากกระบวนการผลิตและการบรรจุอาหาร

 

จากตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา นักวิจัยประเมินว่า โดยเฉลี่ยในแต่ละปีเด็กผู้ชายจะได้รับไมโครพลาสติกราว 81,000 หน่วย เทียบกับ 74,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิง  ส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่จะได้ไมโครพลาสติก 121,000 หน่วยเทียบกับ 98,000 หน่วยสำหรับผู้หญิง

 

อย่างไรก็ตาม การดื่มน้ำบรรจุขวดพลาสติกเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มอนุภาคพลาสติกนี้ได้ถึง 75,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้ชาย 64,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงและราว 127,000 หน่วยสำหรับผู้ชายกับราว 93,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงตามลำดับ

ผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงว่า อนุภาคไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กพอที่จะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายและกระตุ้นปฏิกิริยาด้านภูมิคุ้มกัน หรือปล่อยสารพิษกับโลหะหนักที่ติดมาจากสิ่งแวดล้อมได้

แต่ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ทราบกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์บางคนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้เตือนว่า นอกจากผลของไมโครพลาสติกในร่างกายมนุษย์ซึ่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว การศึกษาดูจะละเลยเรื่องกลไกและระบบร่างกายของมนุษย์ที่อาจสามารถกรองหรือกำจัดไมโครพลาสติกในอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้

และนักวิทยาศาสตร์บางคน เช่น ศาสตราจารย์ Richard Lampitt จากทีมวิจัยด้านสมุทรศาสตรของอังกฤษก็ชี้ว่า ขณะนี้เรายังขาดการให้คำนิยามไมโครพลาสติกอย่างชัดเจนว่ามีขนาดเล็กแค่ไหน เพราะนอกจากไมโครพลาสติกแล้ว ยังมีอนุภาคของพลาสติกขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่า "นาโนพลาสติก" ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในขอบข่ายของการศึกษาครั้งนี้ด้วย

ในขณะนี้ถึงแม้จะมีการประเมินจำนวนไมโครพลาสติกที่มนุษย์ได้รับเข้าไปในร่างกายจากแหล่งต่างๆ ก็ตาม แต่ความเข้าใจเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนั้นยังไม่ชัดเจน และนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นพ้องกันว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ต่อไป

 

 

ที่มา https://www.voathai.com/a/microplastic-ct/4952467.html

02.-Microplastic-Flakes-Are-Present-In-A

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

 

•  การบริโภคน้ำขวดพลาสติกกลายเป็นภาระที่ใหญ่หลวงของโครงการ หมู่บ้าน ที่อยู่อาศัยต่างๆที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เพราะขวดพลาสติกเป็นขยะที่กินเนื้อที่มากและมีจำนวนมากมาย ซึ่งทำให้ทางผู้ดูแลโครงการต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับขยะชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งต้องจัดหาแรงงานเพื่อมาดูแลขยะที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้

•  จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม มีการวิจัยว่า ทุกปีมีขยะขวดพลาสติกหายไปจากระบบถึง 35%

ผลกระทบต่อต้นทุนค่าครองชีพ

 

กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูง ตั้งแต่การผลิตขวด  บรรจุ ขนส่ง ค่าการตลาด ฯลฯ จึงทำให้น้ำดื่มมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น การซื้อน้ำจากน้ำที่บรรจุขวดพลาสติก หมายถึงคุณต้องรับภาระต่างๆแทนในด้าน

     • ต้นทุนของค่าน้ำดื่มที่มาจากราคาค่าผลิตขวดพลาสติก และค่าบรรจุน้ำที่โรงงาน

     • ค่าขนส่งน้ำบรรจุขวด 19 ลิตร เดินทางจากโรงงานผู้ผลิตไปที่ศูนย์กระจายสินค้า

    •  ราคาค่าน้ำมัน แรงงานและรถขนส่ง จากจุดกระจายสินค้าไปถึงลูกค้า