SAVE EARTH START UP

sdg-icon-goal-03.png
1200px-Sustainable_Development_Goal_6_ed
images.png

AIR TO WATER TECHNOLOGY

เปลี่ยนโมเลกุลอากาศให้เป็นน้ำดื่มที่ดีที่สุดในโลกเพื่อลดโลกร้อน

02-rethink-what-you-drink-bottled-water.

Air to Water

 “EVERYEAR PRODUCING BOTTLED WATER

REQUIRES AS MUCH AS 17 MILLION

BARELS OF CRUDE OIL – ENOUGH TO FUEL

A MILLION AMERICAN CARS FOR A YEAR."                                                      

                          www.tappenning.com                                                                                                 

Overview

In Thailand, free drinking water isn’t provided in most of the public areas. Despite the availability of the water filters, the quality of water remains poor due to the unstandardized maintenance.
Unfortunately, after the inspection, the water is sometimes found even more contaminated.

As a result, many of the Thai consumers prefer bottled water certified by industrial standards.
They believe it is cleaner and has better quality but what they aren’t aware of is that this multi-million industry turns out to be one of the businesses that cause the most environmental hazards.

factory.jpg

Know the Facts

Source of water is

mostly polluated.

The primary sources for drinking water for many Thai citizens are from surface and ground water sources.

 

Untreated domestic sewage, industrial wastewater and solid hazardous wastes have increased in the surface water bodies. It is reported that one third of the surface water is of poor quality in Thailand.

​Agricultural run-off pollutants, aquaculture and sewage are polluting the groundwater that is available.

 

Nan, the most contaminated

city water system in Thailand

The recent investigation of water quality by Environmental Asia shows that Nan River has endrocrine disrupter ( which means they block or mimic hormones, affecting the body’s normal functions), estrogenic activities and risk assessment are important.

Water quality in the Nan River is deteriorating from heavy bacterial contamination attributed primarily to the rapid increase of urban development in the provinces of Phitsanulok, Phichit, Nan and Uttaradit.

 

Source : Thai PBS Channel 

When tap water is contaminated,

what bottled water brings to you?

Researchers from University Naresuan declare found trace of pesticide, Glyphosate and Chlorpryphos highly contaminanted in tap water system, in local bottled water brands including fishes from Nan's river.

Most of bottled water comes from the city water. They are purified, treated with chemical before to be conditionned in the bottle. 

Bottled water companies gain high profits by drawing water from public water sources, putting it in plastic containers, and reselling it at 2,900 times the price of regular tap. 

Source : Thai PBS Channel 

01_skywell_woman_drops.jpg

Innovative Solutions

The first drop of water came from the air. The earth’s atmosphere hosts over millions of water molecules which constantly convert into water and water into the air. Atmospheric Water is pure and safe from any chemical contamination on the land. The process is cost-efficient
and can be carried out anywhere. The only necessity is the source of energy for production. 

 

At Ecolotech, we believe that Atmospheric Water will be the new hope of mankind in solving water scarcity in the remote area
and the severe drought resulting from the climate change as it helps produce high quality and pure water.
Moreover, the process can be run in total autonomy. It is accessible to everyone and will help reinforce the fundamentals of human rights.

Ecolotech has developed the Atmospheric Water with an alliance from France, Korea, and the U.S.A.
Our mission is to solve the intensifying water scarcity in the world.

maxresdefault (2).jpg

Eco-friendly Business

Water shortage is a national crisis which requires cooperation from each and every one. Apart from the environmental campaign, an innovative device to tackle the problems is considered essential. Ecolotech is well aware of the crisis and has designed various Atmospheric Water Generators suitable for different cases with collaboration from related sectors who contribute to making changes. Our product designs focus primarily on the consumer’s lifestyle and demand. At Ecolotech, we invent an easily accessible and organic water system for everyone.

We aim to design better quality, cost-efficient and more environmentally friendly products that can reduce waste from water consumption.
As a Thai company, we thrive to become a global brand and an exemplar in sustainability.

1. SKYDEW

We propose high quality of

Public drinking water station. 

Skydew is one of our innovation to solve the lack of public drinking water spot. The idea had been selected to participate the final round of UNIDO Clean Tech Contest 2017 organized by Thailand Ministry of Industry .

 

Skydew is new concept of eco friendly beverage vending machine with low energy need and carbon emission free. It can run with solar energy or ocean wave energy.  

Skydew is targeting green consumers who live in urban area and offers a better choice for those who want to preserve environment.

 

Skydew is in development process.

13043411_1051657394877765_87848080465006
28537152_10210718058902028_69623413_n.jp

2. Air Molecular

Water Generator

Home use models

Project inspired by the idea that we wish each house can produce their own fresh drinking water. Where ever in the city or in rural area. The new model had been redesigned and reengineered to be more accessible to larger public at reasonnable price. 

 

AMWG project is collaboration between EcoloTech and Air Water Korea. The exterior inventive design comes from Jacob Jensen. World class design agency for Volvo and Bang & Olufsen. 

 

AMWG project had been granted by Nation Innovation Agency under Thailand Ministry of Science and Technology. And had been registed Inellectual Property in Thailand. It is planned to enter into global market at the end of 2019.

 

3. SKYGIVER

Air Water Generator for remote area.

Million of people can not get access to clean water. Many water source in their countries has been contaminated, harmful for their health. Children spends 5 hours per day to bring clean water to home. Accessing to drinkable water becomes major cause of the century and the current solution is still inefficicient.

 

Skygiver is social project from EcoloTech. We use a part of our profit to invent a new low cost water technology for rural area. We sell water in exchange of social work hours. This project aims to save people's life, reduce pollution from producing water and improve quality of life of people.    

temp-sunspring.jpg
Garbage_L.jpg

Why are we more sustainable?

Sustainability

 

 

How can our products make the world better?

Floating Bubble

Floating Bubble

Describe your image.

Bubbles

Bubbles

Describe your image.

Colorful Bubbles

Colorful Bubbles

Describe your image.

318898-bigthumbnail

318898-bigthumbnail

Describe your image.

Red Roses In Water

Red Roses In Water

13886931_10154422990773966_5443104335071029122_n

13886931_10154422990773966_5443104335071029122_n

Describe your image.

IMG_20160817_095022

IMG_20160817_095022

Describe your image.

b76d3448faf50ce2ed98c8c59247ae2c

b76d3448faf50ce2ed98c8c59247ae2c

forest-future-city HD

forest-future-city HD

_MG_1777

_MG_1777

Describe your image.

Many inventors strive for their products to be viewed as nature-friendly. At Ecolotech, our products are made from the nature lovers who work incessantly to resolve the root cause of the environmental crisis, namely Human.

 

Desiring for comfort, human uses the natural resources without taking into consideration the negative long-term consequences. To change such behavior, we endeavor to invent products that are better in quality, worth the investment and able to create immediate changes. Our technological revolution can help reduce resource consumption, save energy and is sustainable yet being able to provide comfort. Once the product has proved itself to be more efficient, it will then become a part of the sustainability.

 

How can Atmospheric Water reduce bottled water consumption?

According to the research on Thailand’s drinking water consumption market structure, the local consumers procure water from 2 principal sources:

  1. Water purifier

  2. Bottled water purchased from stores or home-delivery

 

An in-depth study indicates that the water filter business growth declined; whereas, the bottled water industry leaped from 30 to 50 billion THB within a few years. Nevertheless, the more successful the bottled water is, the more the number of waste from plastic bottles will increase. The water purifier isn’t the public’s favorite as it is still dependable on the water from contaminated resources. Poor quality purifiers can’t filter all the chemicals in the water which consequently create strong unpleasant smell and taste. The water purifier market share is therefore limited only to the area near the downtown.

 

An Atmospheric Water Generator can substitute the production and the energy used in logistics for 164,000 bottles of water while maintaining top quality water than any filters in the world. Atmospheric Water Generator is an innovation that can truly help reduce plastic bottles. The consumers can feel confident in the high-quality water that can be produced anywhere by themselves without hassles from the water supply system and logistics challenges. The process should be carried out alongside with proper education and support in environmental projects.

STATUS 2021

 

 

Air Molecular Water Generator  เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศเครื่องต้นแบบเครื่องแรกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมเข้าจำหน่ายในตลาด  บริษัทกำลังดำเนินการพัฒนารุ่นอื่นๆต่อไปโดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรหลายฝ่ายในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย โครงการจะเปิดระดมทุนจากนักลงทุนในต้นปี 2022 

EcoloTech ได้เริ่มทำการพัฒนาเครื่อง Skygiver : เครื่องผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่สำหรับชุมชนยากจนในแหล่งกันดาลโดยมีความร่วมมือกับ 3 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสวีเดน ในการพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำร่วมกัน 

 

We will change the way you drink water.